Who is Hussain ni shirika lisililo la kibiashara, na michango yote inatumika kwa ajili ya kampeni tu.

Tangu tulipoanza mwaka 2012, tumetegemea michango mamia, ya watu binafsi, ambao wana upendo na Hussain, na kusaidia jamii. Michango yote inahifadhiwa na taasisi kuu ya Who is Hussain ambayo ina mamlaka ya muundo na mkakati.

Mchango wa kila mwezi
Mchango wa kila mwaka
Mchango mmoja tu
Bank transfer

Account Name: Who Is Hussain
Account number: 13519007
Sort Code: 20-35-93

IBAN: GB82 BARC 2035 9313 5190 07
SWIFTBIC: BARCGB22

Tuwasiliane

Ukipenda kujadili njia nyingine ya kuchangia, kuelekea Who is Hussain tafadhali tumia fomu kuwasiliana nasi.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.