De Dag van de Arbaeen markeert veertig dagen na de dag van Ashura, de dag dat Hussain ibn Ali werd gemarteld in de slag bij Karbala. Hussain ibn Ali was een 7de eeuwse revolutionaire leider die zijn leven opofferde voor het sociale recht.

Wat is de dag van Arbaeen?

Het Arabische woord ‘Arbaeen’ (uitgesproken Arr-ba-een) vertaalt naar veertig (d.w.z. veertigste dag). De traditionele periode van rouw in de islamitische cultuur is veertig dagen. Miljoenen mensen over de hele wereld gedenken de Dag van de Arbaeen door te rouwen om de tragedie die Hussain ibn Ali, zijn familie en zijn metgezellen overkwam.

Hussain ibn Ali is buried today in the land of Karbala, Iraq, where millions of visitors come annually to pay homage to him.
Hussain ibn Ali is begraven in het land van Karbala, Irak, waar jaarlijks miljoenen bezoekers komen om hulde te brengen aan hem.

De geschiedenis van de dag van Arbaeen

Hussain ibn Ali was een 7de eeuwse revolutionaire leider die opstond tegen Yazid ibn Muawiyah. Yazid was een tirannieke heerser die illegaal macht had toegeëigend en de fundamentele rechten en de waardigheid van de mensen schond. Yazid wilde dat Hussain trouw aan hem zou zijn, om geloofwaardigheid te geven aan zijn eigen corrupte bewind. Echter weigerde Hussain dit te doen, op basis van zijn morele waarden en principes. Hussain werd gedood door een leger van meer dan 30.000 soldaten, terwijl hij zich met een klein groep van 72 bevond.

Na de Slag van Karbala namen de soldaten van Yazid de vrouwen en kinderen van Hussain’s familie als gevangene. Ze werden geparadeerd in kettingen door de straten van Kufa (Irak) en Damascus (Syrië) – waar ze werden misbruikt door menigten totdat zij uiteindelijk aan Yazid werden gepresenteerd en overbracht naar de gevangenis.

Hoewel Hussain is overleden, werd zijn beweging voortgezet door zijn zus Zainab en zijn zoon Zain Al-Abideen. Hussain’s zus en zoon trotseerden Yazid in zijn eigen hof door middel van beroemde preken die zelfs zijn trouwste bondgenoten zenuwachtig maakten . Uiteindelijk had Yazid geen ander keus dan de gevangenen te bevrijden, nadat het woord werd verspreid werd over het hele land welke misdaad hij jegens Hussain ibn Ali en zijn familie had begaan.

Er wordt gezegd dat de Dag van Arbaeen de dag is waarop Hussain’s familie terugkeerde naar het land van Karbala, om goed afscheid te nemen van de gevallen helden en uiteindelijk te rouwen om hun dierbaren.

Day of Arbaeen - Arbaeen Walk
Jong meisje loopt samen met haar moeder naar de stad Karbala

De Dag van de Arbaeen, vandaag de dag

Vandaag, bijna 1400 jaar later, wordt de Dag van de Arbaeen betreurd door miljoenen mensen van over de hele wereld. Het wordt gemarkeerd als een dag om hulde te brengen aan het offer van Hussain voor sociale rechtvaardigheid.

Op deze dag organiseren mensen grote marsen in steden over de hele wereld, om de eeuwige aard van de revolutie van Hussain te herdenken en om te laten zien dat ze voor sociale rechtvaardigheid, eer en vrede staan.

In de afgelopen jaren – na de val van het Saddam regime – is een traditie – het lopen van 80 km vanuit Najaf (de laatste rustplaats van Hussain ibn Ali’s vader) naar Karbala- opnieuw ontstoken. Vanaf ieder jaar is het aantal gestaag toegenomen van 17 miljoen pelgrims naar ten minste 25 miljoen. Mensen uit alle lagen van de bevolking en alle uithoeken van de wereld maken de reis, ondanks de onmiddellijke dreiging van terroristen die hebben gezworen om de pelgrims aan te vallen.

Langs het 80 km traject van Najaf naar Karbala verspreiden vrijwilligers gratis eten en drinken aan degenen die de bedevaart uitvoeren, ook bieden ze plekken aan om te ontspannen, zich te wassen en slapen. De dag van Arbaeen is nu het grootste jaarlijkse vreedzame bijeenkomst in de wereld, met aantallen ingesteld om elk jaar te stijgen.