De dag van Ashura markeert de herdenkingsdag van de dood van Hussain ibn Ali, de 7e -eeuws revolutionaire leider die gedood werd in de slag bij Karbala. Op de dag van Ashura herdenken miljoenen mensen over de hele wereld Hussain, die moedig opkwam voor sociale rechtvaardigheid en zich te verzette tegen een corrupte tiran genaamd Yazid.

Geschiedenis over de dag van Ashura

Hussain ibn Ali was de kleinzoon van Mohammad (de laatste profeet in de Islam). Hij was geboren in 620 AD in een familie dat bekend stond om hun waarden van liefde, eer en vrede. Hussain was gerespecteerd als een waarlijk leider die over het algemeen bekend stond voor zijn goedheid, mededogen, integriteit en wijsheid. Kort na de dood van Mohammed, ontstond er politieke onrust en corruptie in het islamitische rijk nadat Yazid (uit de Omajjaden-dynastie), de macht had toegeëigend en langzaam de morele weefsel van de maatschappij begon te vernietigen.

Hussain ibn Ali is buried today in the land of Karbala, Iraq, where millions of visitors come annually to pay homage to him.
Hussain ibn Ali ligt begraven in de grond van Karbala in het huidige Irak, waar jaarlijks miljoenen mensen het graf bezoeken om eer te tonen aan Hussain ibn Ali

Yazid wilde dat Hussain een eed van trouw aan hem zou afleggen om zo enige wettigheid te krijgen voor zijn illegale heerschappij. Hussain, uit morele plicht om rechtvaardig en eervol te zijn, weigerde dit te doen. Ondanks dat hij hiermee zijn eigen leven riskeert.

Hussain besloot om zich tegen Yazid te verzetten en begon een kleine, maar machtige opstand – hij koos ervoor om zijn eigen stad te verlaten en begon zijn reis oostwaarts, richting het huidige Irak. Hussain reisde met zijn familieleden en 72 metgezellen om duidelijk te maken dat hij geen geweld wilde, maar hij was bereid om zichzelf te verdedigen en alles wat hij had op te offeren voor het belang van zijn volk.

Het nieuws dat Hussain in opstand was gekomen, bereikte Yazid en uit angst dat het een krachtige impuls zou krijgen, stuurde hij een leger van 30.000 man om Hussain en zijn aanhanger tegen te houden. Ze mochten niet verder gaan totdat Hussain de eed van trouw aflegt, echter weigerde hij dit te doen. Yazid gaf zijn leger het bevel om aanvallen en om Hussain en zijn aanhangers te doden. Dit vond plaatst op de 10e dag van de eerste maand van het islamitisch jaar – die dag is ook bekend als de dag van Ashura (de 10e dag).

Ashura en de Slag van Karbala

Illustration of the battle map where Hussain and his camp had been encircled by an army of 30,000.
Illustratie van de kaart van de slag waar Hussain en zijn kamp omringd waren door een leger van 30.000.

Hussain en zijn aanhangers waren tegengehouden in de woestijn land van Karbala (in Irak), waar ze voor drie dagen geen toegang hadden tot de watervoorziening. Bij het aanbreken van de dag, op dag van Ashura, verrichtten Hussain en zijn mannen het gebed, Wetend dat er een zekere nederlaag op hen wacht en toch bleven zij zeer standvastig in en loyaal aan hun principes.

De slag bij Karbala begon ‘s middags, nadat een kleine groep moedige mannen naar het kamp van Hussain werden gezonden, om daar te strijden tegen het leger van Yazid. Een voor een werden ze gedood en uiteindelijk had Hussain niemand meer ter ondersteuning voor zijn verzet.

Uitgeput, dorstig en zwaargewonden na een moedige strijd tegen een vijand, viel Hussain uiteindelijk op de grond. De vijandelijke troepen vielen hem van alle kanten aan met zwaarden, speren en pijlen totdat een man genaamd Shimr, meedogenloos Hussain onthoofd op de brandende vlakte van Karbala.

De legende van Ashura

Alhoewel Hussain in de strijd stierf, was hij zegevierend door zijn nalatenschap.
Zijn verzet in Karbala, legde een basis voor een aantal kleine opstanden tegen het tirannieke regime van Yazid, die uiteindelijk tot zijn ondergang leidde. Het leger van Yazid nam de vrouwen en kinderen uit het kamp van Hussain als krijgsgevangen en marcheerden hen uit Irak naar Syrië, waar ze gevangen werden gehouden.

Hussain’s zus Zainab en zijn zoon Zain Al-Abideen gaven beroemde toespraken, waardoor ze Yazid in zijn eigen hof trotseerden en zelfs zijn naaste bondgenoten ontmoedigden. Zo, moedigde ze de overige familieleden van Hussain om het woord aan de bevolking te verspreidden over de slachting die plaats vond en de misdaden die zijn gepleegd op de dag van Ashura.

De Dag van Ashura – een dag van rouw

mourning - ashura - ashura day
Hussain ibn Ali wordt over de hele wereld herinnerd als een symbool van verzet die stond voor humanitaire waarden.

De dag van Ashura wordt door miljoenen over de gehele wereld herinnerd als de dag waarin Hussain, zijn familie en loyale metgezellen op brute wijze werden vermoord. Pelgrims uit alle lagen van het leven bezoeken de graftombe van Imam Hussain in Karbala om respect te tonen.

Vele moslims, nemen op de dag van Ashura deel aan grote vreedzame bijeenkomsten, waar zij gedichten voorlezen ter nagedachtenis aan Hussain, die zichzelf opofferde voor islam. Tegelijkertijd slaan ze ook op hun borst als een culturele traditie om te rouwen. Vele mensen gebruiken de dag van Ashura ook om daden van vriendelijkheid en liefdadigheidshandelingen uit te voeren om het principe en waarden van Hussain voort te zetten.