Deze pagina beantwoordt de meest gestelde vragen over Hussain ibn Ali, zijn opstand en de relevantie met onze leven vandaag.

Het verhaal van Hussain is het archetype dat ons herinnert aan het belang van het opstaan voor onrecht en tirannie. In ieder land en en tijd, voor elke natie en ras, biedt het verhaal van Hussain inspiratie en aanmoediging voor mensen: om volledig bewust te worden van onderdrukking en stappen daartegen te nemen, hoe klein die ook mogen zijn, om uit te spreken en ertegenop te treden. Is het verhaal van Gandhi en Martin Luther King alleen relevant voor respectievelijk hindoes en christenen?

In zijn eigen woorden, rechtvaardigde Hussain zijn daden door hen toe te schrijven aan een verlangen om de natie te hervormen: om de gemeenschap aan te moedigen tot goedheid en op te staan tegen leugens en valsheid.

De opstand van Hussain tegen de krachten van Yazid is een tijdloos, omdat er in elke generatie onderdrukkers en onderdrukten bestaan. Door zijn leven te bestuderen en hem als voorbeeld te nemen, wordt een individu niet alleen geïnspireerd maar ook herinnerd om betrokken te zijn tegen onderdrukking waar en in welke vorm het ook bestaat.

De heersers van die tijd probeerden Hussain’s opkomst als een mislukte poging van een rebel, die de macht voor zichzelf wilde grijpen, af te doen. Ze begonnen een systematische propaganda om deze boodschap te verspreiden. Dit was een truc om de ongemakkelijke waarheden, die duidelijk werden als gevolg van de wijze waarop zij hem en zijn kleine groep kameraden en familie vermoorden, te maskeren.

Om hun harteloze gedrag te verklaren creëerden ze de mythe dat Hussain’s echte reden voor een opstand, het verkrijgen van het kalifaatschap was.

De mate van succes en falen wordt het beste bepaald door de lange lens van de tijd. Yazid heerste voor slechts drie jaar en is vandaag een verguisde en beschimpt figuur. Geschiedenis laat zien dat de ware overwinnaar ongetwijfeld Hussain was, die voor eeuwig herinnerd is geweest voor zijn opstand voor gerechtigheid en waarheid.

De existentialistische filosoof Søren Kierkegaard vat het samen en zegt terecht: ‘De tiran sterft en zijn heerschappij is over; de martelaar sterft en zijn heerschappij begint.’

Als u zich hier aanmeld, dan kunt u een gratis informatiepakket aanvragen. Wij sturen u een meer gedetailleerde uiteenzetting van het verhaal van Hussain. Wij sturen u ook e-mails van tijd tot tijd om u op de hoogte te houden van verschillende aspecten rondom Hussain, zijn verzet en zijn voortdurende legende.